Home / Rozvod / Nepovolit navštěvování jako opatrovník rodič může mít důsledky

Nepovolit navštěvování jako opatrovník rodič může mít důsledky

Nepovolit navštěvování jako opatrovník rodič může mít důsledky

Návštěva je často zdrojem konfliktu mezi spoluobčany, a někdy je třeba, když rodič odmítne návštěvu. Rodiče však musí dbát na to, aby neodmítli návštěvy z nezanedbatelných nebo triviálních důvodů, jako jsou:

Špatné pocity ke svému rodičovi

Řekněme, že váš bývalý se znovu oženil a vaše dítě se nestará o nového kamaráda. Tento důvod sám o sobě není příčinou odmítnutí návštěvy.

Místo toho zvažte následující návrhy:

  • Když mluvíme s dítětem, vysvětlujeme, že nové osoby v životě dítěte jsou více lidí, aby ho milovali a nebudou odňat vztah rodičů s dítětem
  • Komunikace s rodičem o očekáváních a odpovědnostech vůči dítěti, zatímco dítě je v domově rodiče
  • Dejte dětem čas; Může se nakonec dostat

Nedostatek ložnice pro dítě

Skutečnost, že druhý rodič nemá oddělenou ložnici pro dítě, je častým důvodem, proč se rodiče rozhodnou odmítnout návštěvu. Nicméně nedostatek samostatné ložnice není vhodným důvodem k odmítnutí návštěvy. Při hodnocení vhodných bydlení pro rodiče, který má právo na vazbu nebo právo na pobyt, soud zváží následující skutečnosti:

  • Bezpečnost bydlení
  • Zda rodič má pro dítě vhodné spát (tj. Lůžko)
  • Zda současné ubytování může ubytovat více dětí

Rodič nepodléhá podpoře dětí

Rodič, který nepodléhá podpoře dítěte, by neměl odmítnout navštívit jiného rodiče, protože soud rozhodne, že návštěva s dítětem by neměla být závislá na zaplacení finančních prostředků. Stejně tak rodič nemůže odmítnout vyplácet podporu dítěti jen proto, že nedostává adekvátní právo na pobyt.

Namísto zadržení návštěvy nebo podpory dítěte by měl rodič vykonat jednu z následujících akcí:

  • Diskutujte o svých možnostech s právním zástupcem
  • Spusťte novou podporu dítěte, která bude probíhat u soudu, a doufá, že přiměje neplaceného rodiče k vyplacení podpory dítěte
  • Komunikujte s neplaceným rodičem o finančních potřebách dítěte v naději, že dosáhnete příjemných podmínek

Dítě odmítne návštěvu

To je obtížné, protože dítě může odůvodněně odmítnout navštívit rodiče. Dítě může také potřebovat nějaký čas na přizpůsobení, zvyknout si na dva rodiče ve dvou různých domácnostech. Dítě může například vynechat své přátele. Existuje řada důvodů, které nezahrnují nesprávné jednání, které mohou způsobit, že dítě odmítne návštěvu. Rodič by neměl jednat o počátečním impulsu dítěte, ale rodiče by měli informovat o možných příčinách odmítnutí dítěte navštívit. Pokud rodiče představují sjednocenou frontu, může být pro dítě poměrně snadné pochopit a ocenit výhody dvou domů.

Další tipy

Často oddělené rodiče reagují v rozčileném okamžiku a využívají jediného pásu, který mohou mít nad jiným rodičem, dítětem. Vzhledem k tomu, že hlavní záležitostí soudu je nejlepší zájem dítěte, soud očekává, že rodiče budou informovat o potřebách dítěte.

Navíc soud nebude zdráhat přerušit dohodu, která se zdá být funkční.

1

Další informace o péči a prohlídce dítěte by měli rodiče odkázat na pokyny pro péči o dítě v jejich státě nebo mluvit s kvalifikovaným advokátem.

1

About

Check Also

Manželství a bezpodmínečná láska: Nedělejte dva zmatené

 Nezaměňujte manželskou lásku s bezpodmínečnou láskou Řekli jste: "Já dělám" a slíbil jsem, že miluji "lepší …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

71 − = 70